Teknik för Barn & Ungdom

Vi försöker lära ut elektronik och teknik till barn och ungdomar.