Platskartan snart klar

Vi jobbar på en platskarta för LANet. Snart kan ni välja vilken plats ni vill ha.