Extrainkallat årsmöte

På det extrainkallade årsmötet vi hade under LANet beslutade vi att stadgarna skall ändras så vi kan gå med i Sverok.
Fråga kommer också tas upp på ordinarie årsmöte då förändringen kräver två årsmöten för att bli giltig.