Barn & Ungdom: Veckans aktivitet

Veckans aktivitet är att bygga solcellsdrivna bilar